Οι εγγραφές άρχισαν – Τα μαθήματα αρχίζουν στις 6/9/2019