Ημέρα Δημιουργικότητας

Με στόχο να αναδειχθεί η δημιουργικότητα και η ικανότητα για καινοτομία των μαθητών της σχολής, στις 28 – 29 Μαρτίου  2011, θα καλλιεργηθεί η κριτικής της  σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας.