2011 – ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

Τα μουσικά σύνολα Πολυφωνία παρουσίασαν μια βράδια αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι.
Συμμετείχε η σχολή χορού Κατερίνα Πουπάζη μέσα στα πλαίσια της σκαλιώτικης ερασιτεχνικής δημιουργίας.